Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số: 24 /KH-UBND ngày  08 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Ảnh sưu tầm

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại chương trình PBGDPL năm 2022 Kế hoạch phối hợp và các chương trình PBGDPL của các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua có hiệu lực năm 2022; các quy định pháp luật, dự thảo luật, pháp lệnh quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ; Pháp luật về biển, đảo; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; điều ước về biển mà Việt Nam là thành viên.

Triệu Mùi Khe./.

 

Công-tác-phổ-biến-giáo-dục-pháp-luật-hòa-giải-ở-cơ-sở-chuẩn-tiếp-cận-pháp-luật-năm-2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài trướcỦy ban nhân dân xã Công Bằng tặng quà động viên tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ
Bài tiếp theoGiải quyết hơn 1.600 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông