Giải quyết hơn 1.600 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Tính đến hết ngày 10/3, toàn huyện đã giải quyết được hơn 1.600 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa – một cửa liên thông, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Cụ thể, Trung tâm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện đã tiếp nhận 311 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 226 hồ sơ, số còn lại đang trong thời gian giải quyết. Bộ phận một cửa các xã tiếp nhận trên 1.550 hồ sơ, đã giải quyết được 1.380 hồ sơ, còn lại đang giải quyết. Các danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được huyện cung cấp trên Cổng dịch vụ công nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời huyện cũng làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để hạn chế việc phải đi lại, tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã và đang là giải pháp hữu hiệu thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, hướng tới nền hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan Nhà nước, giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính để giải quyết công việc…/.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài trướcCông tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Bài tiếp theoGiám sát quản lý và sử dụng ngân sách phòng, chống dịch Covi-19 tại huyện