LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 05/03/2021 ĐẾN NGÀY 12/03/2021)

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

08/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan .

Thứ ba

09/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

10/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

11/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

12/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Bài trướcLỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 28/02/2021 ĐẾN NGÀY 05/03/2021)
Bài tiếp theoLỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 12/03/2021 ĐẾN NGÀY 19/03/2021)