LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 06/02/2021 ĐẾN NGÀY 12/02/2021)

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

08/02/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

09/02/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

10/02/2021

Nghỉ tết âm lịch Nghỉ tết âm lịch

Thứ năm

11/02/2021

Nghỉ tết âm lịch Nghỉ tết âm lịch

Thứ sáu

12/02/2021

Nghỉ tết âm lịch Nghỉ tết âm lịch
Bài tiếp theoLỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 13/02/2021 ĐẾN NGÀY 26/02/2021)