LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 12/03/2021 ĐẾN NGÀY 19/03/2021)

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

15/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan .

Thứ ba

16/03/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

17/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

18/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

19/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Bài trướcLỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 05/03/2021 ĐẾN NGÀY 12/03/2021)
Bài tiếp theoLỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 19/03/2021 ĐẾN NGÀY 26/03/2021)