LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 19/03/2021 ĐẾN NGÀY 26/03/2021)

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai

22/03/2021

Đ/c Bình dự họp Ban pháp chế HĐND huyện Làm việc tại cơ quan .
Thứ ba

23/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư

24/03/2021

Đ/c Bình dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng Làm việc tại cơ quan
Thứ năm

25/03/2021

Làm việc tại cơ quan Đ/c Bình dự họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện
Thứ sáu

26/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Bài trướcLỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 12/03/2021 ĐẾN NGÀY 19/03/2021)
Bài tiếp theoPác Nặm: Đẩy mạnh công tác sản xuất vụ Mùa.