LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 28/02/2021 ĐẾN NGÀY 05/03/2021)

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

01/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan .

Thứ ba

02/03/2021

Làm việc tại cơ quan Sinh hoạt công đoàn

Thứ tư

03/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

04/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

05/03/2021

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Bài trướcLỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 13/02/2021 ĐẾN NGÀY 26/02/2021)
Bài tiếp theoLỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 05/03/2021 ĐẾN NGÀY 12/03/2021)