Pác Nặm có 10/10 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Nghị quyết 30c của Chính phủ.

  Cho đến thời điểm này 100% số xã trên địa bàn huyện Pác Nặm đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Nghị Quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 và Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017của Chính Phủ. Trong đó có 2 xã đạt loại I và 8 xã đạt loại II.

   

  Hoạt động tuyên truyền Pháp luật được các địa phương triển khai hiệu quả.

  Để thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 30c ngày 08/11/2011 của Chính phủ, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như; thông qua hệ thống loa phát thanh, lồng nghép trong các buổi họp thôn, bản…Đặc biệt là thay đổi lề lối làm việc và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức với nhân dân, qua đó  giúp đội ngũ cán bộ, công chức xã nhận thức rõ được vai trò, vị trí, trách nhiệm trong việc thực hiện cải cách hành chính của mỗi ngành, lĩnh vực phụ trách. Với những thủ tục đơn giản, linh hoạt, tạo điều kiện theo quy định của pháp luật để giải quyết, từ đó hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại, bổ sung giấy tờ nhiều lần. Đồng thời, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ CCHC và giao tiếp hành chính.

  Trong thời gian tới, để tiếp tục  thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, huyện sẽ xây dựng các sáng kiến cải cách hành chính, duy trì xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa” một của liên thông, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu của người dân./.

  Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bài trướcPác Nặm: Đẩy mạnh công tác sản xuất vụ Mùa.
  Bài tiếp theoDiễn tập phòng chống thiên tai, TKCN tại xã Công Bằng