THỰC HIỆN NGHI THỨC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN HẰNG THÁNG

Thực hiện Hướng dẫn số 03- HD/HU ngày 09/03/2021 của BanThường vụ huyện ủy về việc “hướng dân thực hiện nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh ” người tốt- việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Chào cờ đầu tuần thứ 2 ngày 07/02/2022

Trong thời gian qua việc thực hiện nghi thức chào cờ đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, trở thành nề nếp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, cung cấp thông tin kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; qua đó, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn học tập, công tác, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ và tính lan toả trong các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ủy ban nhân dân xã Công Bằng tổ chức sinh hoạt chuyên đề dưới cờ Đảng và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Trong tháng vừa qua tổ chức cứu đói dịp tết, cứu đói giáp hạt và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn được triển khai thực hiện kịp thời.

Công đoàn cơ sở tổ chức phối kết hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức đúng thời gian quy định.

Phân công tổ truyền lệnh cho 6 thanh niên đều nhận lệnh sẵn sàng lên đường nhập ngũ trong ngày 15/02/2022.

Nhiệm vụ trong tháng tới:

+ Tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19. Rà soát các đối tượng chưa được tiêm chủng mũi 1, mũi 2, kiểm tra các trường hợp trì hoãn tiêm chủng kỳ trước.

Cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ./.

Triệu Mùi Khe 

Bài trướcKế hoạch cải cách hành năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Công Bằng
Bài tiếp theoLÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM TRA CỦA HUYỆN ỦY VỀ THĂM NẮM CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẦU NĂM 2022.