Xã Công Bằng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với Đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã.

Với mục đích thông qua Chương trình đối thoại với thanh niên kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay; nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên.

Đồng chí Dương Văn Bình – Chủ tịch UBND xã đối thoại với thanh niên trên địa bàn xã.

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, xã Công Bằng tổ chức thành công Hội nghị đối thoại gữa chủ tịch UBND với thanh niên trên địa bàn xã. Tham dự Hội nghị có 30 đoàn viên, thanh niên đại diện cho tuổi trẻ xã tham gia.Tại Hội nghị ĐVTN đã đưa ra các câu hỏi đối thoại thể hiện tâm tư, nguyện vọng ,các vấn đề mà đoàn viên thanh niên quan tâm như: Chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, giải quyết việc làm…

Các đề xuất, kiến nghị của thanh niên đã được chủ tịch UBND xã tiếp thu, giải đáp ngay tại buổi đối thoại đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã./.

           Nông Văn Mạ – UBND xã Công Bằng

Bài trướcLỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( TỪ NGÀY 26/03/2021 ĐẾN NGÀY 02/04/2021